Historisk arkiv

Norge styrker arbeidet med å bekjempe globale sykdomsutbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

-Ebola-utbruddet i Vest-Afrika viste oss hvor raskt sykdommer kan spre seg over landegrenser, og hvor ødeleggende de kan være for både liv, helse og økonomisk utvikling. Derfor styrker vi nå arbeidet for å sikre at vaksiner er tilgjengelig ved neste utbrudd, sier statsminister Erna Solberg på G20- møtet i Hamburg.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ble lansert under World Economic Forum i 2017. Ved lanseringen, annonserte Norge en støtte til arbeidet på 1 milliard kroner i første fase. Utvikling av vaksiner er kostbart og tidkrevende, derfor øker nå regjeringen bidraget til CEPI med 600 millioner kroner.

CEPI vil finansiere vaksiner mot epidemiske sykdommer, for å ligge i forkant av neste utbrudd. Det er viktig å prioritere beredskap fremfor respons for å hindre at for mange blir syke. CEPI vil innledningsvis fokusere på sykdommene Lassa, Nipah og MERS.

-For å svare på utfordringene rundt global helsesikkerhet, er det nødvendig med kollektiv handling og bidrag både fra andre land og private givere, sier Erna Solberg. I Davos annonserte Japan, Tyskland, Gates Foundation og Wellcome at de også vil støtte CEPI med betydelige investeringer.

Forebygging av pandemier er et av hovedtemaene under G20-toppmøtet, noe som viser hvor viktig arbeidet til CEPI er. Norges ledende rolle innenfor global helse styrkes ytterligere ved at hovedkontoret til CEPI etableres i Oslo. 

G20 Hamburg
Foto: Scanpix