Historisk arkiv

Oslo Cancer Cluster innovasjonspark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren åpnet 24. august Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.

Kjære alle sammen!

Gratulerer så mye med dagen!

En viktig dag for fag og forskning, for Helse-Norge – og for pasientene.

Kloke hoder og nye ideer, studenter og professorer, nordmenn og utlendinger, gründere og ansatte.

Samlet med ett felles mål: å bedre behandlingen til de om lag 30.000 nordmenn som blir diagnostisert med kreft hvert år.

Rammer mange direkte og indirekte.

Hele verdikjeden innen kreft samles: Forskning, lab, bioteknologibedrifter og farmasøytisk industri, klinikk og kreftbehandling under samme tak.

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark: 36 000 kvadratmeter. Samhandling mellom meget kompetente leietakere.

Møteplass for forskning, klinikk, næringsliv og utdanning.

De internasjonale medlemmene i Oslo Cancer Cluster har også kontorplass her - Innovasjonsparken blir globalt senter med tilgang til fagmiljøer langt utenfor landets grenser.

Utvikler sterk næringsklynge av internasjonalt format innen kreft og helseindustri i Norge.

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark vil fylle viktig rolle i utforming av fremtidens kreftbehandling.

Stimulerende vekstmiljø for forskere og bedrifter.

Regjeringen satser på kunnskap – fremtidens kreftbehandling utvikles kontinuerlig gjennom økt kunnskapsbygging.

Mål å styrke den kliniske behandlingsforskningen – ønsker at flere pasienter skal få tilbud om å delta i utprøvende behandling.

Kortere vei mellom forskning og pasient.

Skaper pasientens helsetjeneste – må lytte til pasientens ønsker om raskere tilgang til nye behandlingsmetoder, mer skånsom behandling, mer persontilpasset behandling og et mer sammenhengende pasientforløp.

Vårt svar er blant annet pakkeforløp og tverrfaglige diagnosesentre. Svaret er også investering i forsknings- og innovasjonsaktivitet.

Oslo Cancer Cluster inkubator vil legge til rette for økt kommersialisering – en viktig forutsetning for å kunne utvikle nye næringer.

Kreft er blant sykdomsområdene som det investeres mest forskningsmidler i nasjonalt og regionalt.

  • Investeringen gir resultater: Nye behandlingsmuligheter som kommer pasientene til gode.
  • Immunterapi omtales som behandlingsmåte som vil få store konsekvenser for kreftbehandling i fremtiden.

Bak ligger år med forskning.

Kan hente ut enda mer av investeringene vi gjør gjennom økt satsing på innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater.

Helseindustrien næring med dobbel gevinst – fremskrittene som gjøres bidrar til velferd og helse samtidig som skaper verdier og arbeidsplasser.

Regjeringen legger til rette for gode vilkår for utvikling av nye bedrifter – også innen helse.

Viktig for omstillingen – flere bein å stå på.

Moderne bygg, det fremste utstyr og infrastruktur er viktig for å utvikle verdensledende fagmiljøer – regjeringen lagt vekt på dette i langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er et godt eksempel på offentlig/privat samarbeid.

Unikt at Innovasjonsparken huser Ullern videregående skole. Elevene som går her, får tilgang til læringsmiljø i verdensklasse – førstehånds tilgang til kunnskap om forskning og entreprenørskap.

En stor dag – honnør til dere i Oslo Cancer Cluster som har arbeidet lenge for å få dette til.

Særskilt takk til Jònas Einarsson, direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse og initiativtaker av Oslo Cancer Cluster som har stått helt sentralt i arbeidet.

Jeg ønsker å invitere Jònas Einarsson opp her til meg – så kan vi sammen klippe over snoren.

Erklærer Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark for åpnet!