Historisk arkiv

Svar på spørsmål om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva utenriksministeren foretar seg for å kritisere den svært alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia i forbindelse med G20-toppmøtet.

Skriftlig spørsmål nr. 489 (2020-2021).
Datert 26.11.2020

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Spørsmål: Hva foretar utenriksministeren seg for å kritisere den svært alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia i forbindelse med G20-toppmøtet, og vil Norge kreve umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av den nobelprisnominerte kvinneaktivisten Loujain al-Hathloul som står i fare for å dø etter fire ukers sultestreik – i tillegg til andre fengslede menneskerettighetsforkjempere?

Utenriksministerens svar:
Norge er svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia. Jeg har tatt dette opp med Saudi-Arabia en rekke ganger, inkludert under min reise til Riyadh i februar i år.

Vi er også bekymret for Loujain al-Hathlouls situasjon, bl. a.  opplysningene om at hun skal ha blitt utsatt for tortur. Utenriksdepartementet har kalt inn den saudiske chargée d’affaires i Oslo for å ta opp al-Hathlouls og andre fengslede kvinneaktivisters situasjon. Vår ambassade i Riyadh har også nylig rettet en formell henvendelse til saudiske myndigheter i Riyadh for å ta opp vår uro overfor situasjonen for Loujain al-Hathloul og de andre fengslede kvinnene. Norge har tatt opp sakene til de fengslede menneskerettighetsforsvarerne og andre konkrete saksforhold jevnlig med saudiske myndigheter i Riyadh og med den saudiske ambassaden i Oslo. Vi har også oppfordret til at de må løslates gjennom flere fellesinnlegg om Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd, det siste i september.

Den norske ambassaden har de siste årene søkt om å få være tilstede og har møtt opp ved rettslokalene under rettshøringer mot MR-forsvarere, inkludert kvinneaktivistene. Ambassaden slipper ikke inn i selve rettslokalene, slik situasjonen er i dag, men vi får vist overfor myndighetene, rettsapparatet og de pårørende at Norge følger sakene. Ambassaden gjorde det samme da saken til al-Hathloul var i retten den 25. november.

I tillegg til kontakt med Saudi-Arabias myndigheter, har Utenriksdepartementet regelmessig kontakt og dialog med nærstående land og organisasjoner om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, inkludert hvordan situasjonen til de fengslede kvinneaktivistene best bør følges opp. Denne dialogen har det siste året også inkludert flere sentrale G20-land som naturlig nok har flere kontaktpunkter til Saudi-Arabia på høyere nivå enn det Norge har – ikke minst under det saudiske G20-formannskapet som nå går mot slutten.

Utenriksdepartementet har også regelmessig dialog med representanter for sivilsamfunnet, menneskerettighetsorganisasjoner og andre aktører særlig om de sivile og politiske rettighetene i Saudi-Arabia. Når det gjelder bl.a. kvinners rett og muligheter til arbeid, utdanning, å ha de samme yrker som menn, økt mobilitet og annen samfunnsdeltakelse, ser vi heldigvis en viss endring i positiv retning.

Under den siste UPR-høringen av Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd i november 2018 ga Norge anbefalinger som fokuserte på vilkårene for menneskerettighetsforsvarere, særligkvinnelige menneskerettighetsforsvarere, journalister, landets terrorlovgivning, diskriminering mot kvinner, samt dødsstraff. Vi har sett tegn til utvikling i riktig retning når det gjelder dødsstraff og mindreårige, men det gjenstår å se hvordan denne reformen gjennomføres i praksis.

Handlingsrommet for vårt menneskerettighetsarbeid overfor Saudi-Arabia er ikke stort, men vi bruker de kanalene, anledningene og mulighetene vi har.

Jeg viser ellers til mine skriftlige svar på spørsmål nr. 998 (2019-2020) fra representanten Øvstegård (SV) den 25.02.2020, nr. 443 (2018-2019) fra representanten Øvstegård (SV) den 30.11.2018, nr. 211 (2018-2019) fra representanten Eide (SV) den 30.10.2018, nr. 2101 (2017-2018) fra representanten Kaski den 31.08.2018, nr. 1665 (2018-2019) fra representanten Øvstegård den 01.06.2018, nr. 157  (2017-2018) fra representanten Raja (V) den 07.11.2017 og nr. 156 (2017-2018) fra representanten Lysbakken (SV) den 07.11.2017, samt Stortingets innstilling 212 S (2018-2019) til Dokument 8:42 S (2018-2019) fra representantene Lysbakken (SV), Kaski (SV) og Eide (SV).