Historisk arkiv

Svar på spørsmål om tyrkiske militæroperasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV)  om ministeren vil fordømme de tyrkiske militære operasjonene i Sør-Kurdistan, Irak.

Skriftlig spørsmål nr. 2468 (2020-2021).
Datert 15.06.2021

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren fordømme de tyrkiske militære operasjonene i Sør-Kurdistan, Irak?

Utenriksministerens svar:
Vi ser med bekymring på økt militær aktivitet i Nord-Irak.

Vi er spesielt opptatt av at Tyrkia unngår maktbruk som setter sivile liv og sivil eiendom og infrastruktur i fare. Vi forventer at Tyrkia respekterer folkeretten i forbindelse med sine militære aktiviteter i Irak, slik vi også har vært tydelige om i forbindelse med Tyrkias aktiviteter i kurdiske områder i Nord-Syria.

Irakiske myndigheter har protestert mot angrep der sivile liv har gått tapt samt Tyrkias krenking av Iraks suverenitet og luftrom, blant annet i et protestbrev fra irakisk UD 4. mai og innkalling av den tyrkiske chargé d’affaires i landet. Dette budskapet ble gjentatt av irakiske myndigheter i en uttalelse etter det tyrkiske flyangrepet mot Makhmour-leiren 6. juni.