Historisk arkiv

Norge støtter arbeidet med å avskaffe fakling innen 2030

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Når overskuddsgass brennes under oljeproduksjon, er det både ille for klima og sløsing med ressurser. Norge støtter derfor Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» med åtte millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren lanserte initiativet på et møte med Verdensbankens president Jim Kim og FNs generalsekretær Ban Ki-moon i Washington i dag. Til stede var også lederne for flere store oljeselskaper, blant dem Statoils Eldar Sætre.

Fakling, eller brenning av overskuddsgass i forbindelse med oljeproduksjon, fører til utslipp av mer enn 300 millioner tonn CO2 hvert år. Dersom gassen i stedet ble brukt til å produsere energi ville det tilsvart hele det årlige energiforbruket på det afrikanske kontinent. I Norge er fakling, med unntak av sikkerhetsfakling, forbudt. Forbudet mot rutinefakling på norsk sokkel er innført både for å spare ressurser og av hensyn til miljø og klima.

- Konsekvensene av fakling er spesielt ødeleggende i Arktis. Svart sot faller på isen og gjør at den smelter raskere. Forskning viser at opptil 40 prosent av soten som faller ned i Arktis kommer fra fakling, sier Brende.

Norge var det første oljeproduserende land som gikk ut med støtte til Verdensbankens initiativ. Til nå har totalt 24 land, oljeselskaper og utviklingsinstitusjoner sluttet seg til, men svært mange gjenstår.

- Jeg håper alle oljeproduserende land og oljeselskaper vil støtte arbeidet for å avskaffe fakling innen 2030. Reguleringer og investeringer er nødvendig for å få til bærekraftige løsninger, sier Brende