Historisk arkiv

Norge gir krisehjelp til tørkerammede etiopiere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Minst 4,5 millioner mennesker i Etiopia trenger mathjelp, som følge av manglende regn og matproduksjon. – Det er viktig å sette inn tiltak før dette utvikler seg til en sultkrise. Regjeringen gir 15 millioner til humanitær innsats til de rammede, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren diskuterte situasjonen da han i dag møtte Etiopias utenriksminister Tedros Adhanom i New York.

85 prosent av befolkningen i jordbrukslandet er avhengig av regn for å sikre normal inntekt og matforsyning. Gjentatte sviktende regnsesonger, som tilskrives værfenomenet El Niño, har ført til alvorlige konsekvenser for matproduksjon, tilgang til vann, husdyrhold og økte matvarepriser. Ifølge FN kan situasjonen raskt forverre seg og det fryktes at opp mot 15 millioner mennesker kan bli rammet av matmangel, dersom ikke omfattende, akutte tiltak settes inn.

- Dette er en alarmerende situasjon av en betydelig dimensjon. Det er mange, store humanitære kriser i verden nå og innsatsen er kraftig underfinansiert. Norge oppfordrer også andre givere til å støtte den rammede lokalbefolkningen i Etiopia. Denne svært krevende situasjonen fører til negative konsekvenser også for andre deler av samfunnet, som fattige folks helsesituasjon og at foreldre ikke får råd til å sende barna på skolen, sier Brende.