Historisk arkiv

Løft for norsk klimaforskning i Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi ser at klimaendringene skjer raskere i Arktis enn andre steder. Det er derfor viktig at vi forstår hvilke effekter som gjør seg gjeldende og hvordan disse påvirker livet i havet. Norge har ansvaret for enorme havområder i nord og tar vårt ansvar som arktisk kunnskapsnasjon på alvor. Utenriksdepartementet setter derfor av om lag 15 millioner kroner til et forskningsprogram som skal øke kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker marine økosystemer i Arktis, sier utenriksminister Børge Brende.

Støtten til klimaforskning i Arktis gis over tilskuddsordningen Arktis 2030. Siktemålet er at resultatene vil forbedre forvaltningen av viktige havområder og fiskebestander som har betydning for Norge. Programmet vil særlig ta for seg havområdene utenfor Øst-Grønland, hvor det er fastslått at temperaturen har økt de senere år og at arter som tidligere forekom bare sjelden nå har blitt hyppigere. Dette kan i sin tur gi grunnlag for utvikling av nye fiskerier. For å sikre bærekraftig forvaltning må eksisterende kunnskap oppdateres. Norge og Grønland har i henhold til årlige avtaler anledning til å drive et gjensidig fiske i partenes økonomiske soner. Det forventes at resultatene av forskningen også kan ha relevans for andre havområder i Arktis som nå gjennomgår klimaendringer.

Programmet skal gjennomføres av Møreforsking, som har omfattende erfaring fra prosjekter i det aktuelle området. Det vil løpe i perioden 2015-2018 og omfatte deltakere fra havforskningsmiljøer i Norge, Grønland, Tyskland, Island og Danmark.