Historisk arkiv

Fellesuttalelse om den nasjonale dialogen og valget i Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Medlemmene av Troikaen (USA, Storbritannia og Norge) har kommet med en fellesuttalelse der de uttrykker skuffelse over at en reell nasjonal dialog ikke er kommet i stand i Sudan, og uttrykker bekymring for det kommende valget.

Følgende erklæring er avgitt av regjeringene i USA, Storbritannia og Norge i fellesskap:

Medlemmene av Troikaen (Norge, Storbritannia og USA) uttrykker stor skuffelse over at det ikke er kommet i stand en reell nasjonal dialog i Sudan, og at det ikke finnes noe miljø som kan bidra til gjennomføringen av helhetlige og troverdige valg. Som vi har fastslått tidligere, mener vi at en helhetlig og inkluderende nasjonal dialog er nødvendig for at Sudan skal kunne utvikle et fullt ut representativt politisk system. Bare gjennom dialog kan Sudans befolkning ta de grunnleggende spørsmålene om styresett, politisk inkludering, ressursdeling, nasjonal identitet og sosial rettferdighet opp til diskusjon.

Regjeringen i Sudan gav i januar 2014 uttrykk for at den ønsket å starte en nasjonal dialog, men den har ikke lykkes med å fremme en reell prosess med gode hensikter. I forrige uke avslo regjeringen Den afrikanske unions invitasjon til et forberedende møte med andre aktører i den nasjonale dialogen med sikte på å styrke den felles forståelsen av dialogprosessen.

Vi viderefører vår støtte til de sudanere som ønsker å bidra til en dialog for å få slutt på konflikten og innføre meningsfylte reformer av landets styresett, en inkluderende politikk basert på deltaking samt bærekraftig stabilitet i Sudan.

 Les erklæringen på engelsk