Historisk arkiv

Statssekretær Høglund i Raufoss Industripark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- UD trapper opp arbeidet med økonomisk diplomati. Denne oppgaven krever dialog med næringsklynger og enkeltbedrifter. Jeg er derfor glad for å besøke Raufoss Industripark, sier statssekretær Morten Høglund.

Den globale økonomien er i rask endring. Norsk næringsliv må kontinuerlig jobbe med innovasjon, omstilling og ikke minst internasjonalisering for å opprettholde konkurranseevnen. Derfor trapper UD opp sitt økonomiske diplomati for å fremme norske næringsinteresser i utlandet og bidra til norsk verdiskaping. Som et ledd i dette arbeidet besøkte Morten Høglund Raufoss 6. februar og møtte flere bedrifter som har kontor i Raufoss industripark.   

- For oss er det viktig å forstå hvordan virkeligheten er for norske bedrifter hjemme, for å kunne bidra på best mulig måte ute. Raufoss industripark er et godt eksempel på en klynge med høy kompetanse og sterk innovasjonsevne. Teknologiutviklingen disse bedriftene står for er viktig for regjeringens satsingsområder, som konkurransekraft og kunnskap, sier Høglund. 

Arbeidet med å profilere Norge som en attraktiv destinasjon for kompetanse og kapital er en viktig del av arbeidet med økonomisk diplomati. 

– Raufoss industripark er en produktivitetsmotor med stort potensial for økt internasjonalt samarbeid, sier Høglund. 

Raufoss Industripark er en av Norges største industriparker med verdensledende bedrifter innenfor utvikling av industriell utnyttelse av lettvektsmetaller og er ledende innenfor automatisert produksjon av bildeler og forsvarsprodukter.