Historisk arkiv

Verdensdagen mot dødsstraff 10. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Verdensdagen mot dødsstraff markeres i dag for 16. år på rad. Norge er imot all bruk av dødsstraff og vi arbeider for å nå målet om global avskaffelse av dødsstraff, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er med i en kjernegruppe av land som leder forhandlingene i FN denne høsten om en resolusjon der alle medlemsland oppfordres til å innføre moratorium mot dødsstraff.

Ingen skal vilkårlig berøves livet (sitat fra FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter). Ill.: Salvatore Piazzolla
Ingen skal vilkårlig berøves livet (sitat fra FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter). Foto: Salvatore Piazzolla

- Det er en global trend bort fra bruken av dødsstraff. Mer enn 140 land har nå avskaffet dødsstraff ved lov eller i praksis. Særlig i Afrika har utviklingen vært positiv. Vi vil oppfordre alle land til å stemme for FN-resolusjonen og innføre stans i bruk av dødsstraff, sier utenriksministeren.

Dagen markeres med arrangementer over hele verden. Årets markering retter særlig søkelyset mot soningsforholdene for personer som er idømt dødsstraff. I mange land sitter dødsdømte fengslet i årevis i uvisshet om når og hvorvidt dommen fullbyrdes, eller i påvente av at ankesaker skal behandles. 

- I år, når vi feirer 70-årsjubileet for Verdenserklæringen for menneskerettighetene, er det særlig viktig å fremheve de fengsledes rettigheter og deres situasjon, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Ifølge Amnesty International er det på verdensbasis minst 21.919 personer med dødsdom, mens Cornell Center anslår at tallet kan være rett under 40.000. FN vedtok i 2015 tydelige minimumsstandarder for behandling av innsatte i fengsler, kjent som «Nelson Mandela Rules». 

- Jeg er særlig bekymret over at det i 2018 fortsatt gjennomføres henrettelser av personer som var mindreårige da forbrytelsen ble begått. Dette er eksplisitt forbudt i Barnekonvensjonen, sier utenriksministeren.