Historisk arkiv

Norge støtter program for utvikling av landbrukssektoren i Øst-Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil støtte arbeidet til Farm to Market Alliance (FtMA) i Øst-Afrika med 25 millioner kroner. Den norske støtten vil bli gitt gjennom Verdens matvareprogram (WFP).

- De fleste i Tanzania lever av selvbergingslandbruk. For å gi folk på landsbygda i Tanzania nye muligheter, er det viktig å utvikle selvbergingslandbruket til mer produktivt og kommersielt landbruk. Gjennom støtten til Farm to Market Alliance får tanzanianske bønder blant annet opplæring i metoder som gir bedre avlinger og tilgang til kommersielle markeder for produktene sine, sier utviklingsminister Astrup.

Over 75 prosent av befolkningen i Tanzania er involvert i landbruk, men landbrukssektoren bidrar kun til 25 prosent av landets BNP. For å øke produktiviteten er det behov for innsats på områder som grunnleggende landbruksopplæring, bruk av ulike frøsorter og gjødsel, øke  lagringskapasitet for produktene, bedre informasjon om markedene og tilgang til finansiering. Farm to Market Alliance jobber med hele denne verdikjeden. 

Støtten fra Norge ble annonsert på et arrangement på Yaras havneterminal i Dar Es Salaam i Tanzania i forbindelse med utviklingsminister Astrup sitt besøk i landet. Farm to Market Alliance er et samarbeid mellom ulike aktører og består av Agra, Bayer, Grow Africa, International Finance Corporation (IFC), Rabobank, Syngenta, Verdens matvareprogram (WFP) og Yara. FtMA har aktiviteter i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zambia.