Historisk arkiv

Nyheter

Brexit: Hva skjer i Norge 31. januar 2020?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Alt ligger nå til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale 31. januar. Likevel blir det meste som før. Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. De betingelser som gjelder før 31. januar, vil i all hovedsak gjelde i resten av 2020.

Fra og med 1. februar vil Storbritannia hverken være EU-medlem eller part i EØS-avtalen. Siden mye av Norges samarbeid med Storbritannia baserer seg nettopp på EØS-avtalen og andre avtaler vi har med EU, angår dette også Norge. Likevel vil det det ikke være noen endringer over natten når Storbritannia forlater EU. Årsaken er at i EU, i Storbritannia og i Norge vil en overgangsperiode tre i kraft 1. februar 2020. I denne overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Men britiske myndigheter vil ikke være representert i EUs besluttende organer. Mellom Norge og Storbritannia blir alt som før inntil overgangsperioden utløper. Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse dersom EU og Storbritannia blir enige om å forlenge den. 

Norske borgeres rettigheter blir ivaretatt

Næringsvirksomhet, godkjenninger, personbevegelser og annen aktivitet som fant sted under EØS-vilkår før brexit, vil fortsatt kunne finne sted gjennom hele overgangsperioden etter brexit, under de samme betingelsene. Plikter og rettigheter som gjelder for alle EU- og EØS-land og -borgere, vil også gjelde for og i Storbritannia. Dette gjelder også nye EU-regler som trer i kraft i overgangsperioden.

Norge og Storbritannia er enige, sammen med Island og Liechtenstein, om en avtale som ivaretar rettighetene til borgere som har opptjent EØS-rettigheter i hverandres land før overgangsperiodens utløp. Denne avtalen betyr at nordmenn i Storbritannia, og briter i Norge, som har opptjent rettigheter til blant annet opphold og arbeid i sitt vertsland, vil beholde disse rettighetene også etter at overgangsperioden er over. Britiske myndigheter har iverksatt et eget system for registrering av EU/EØS-borgere i Storbritannia, som inkluderer norske borgere, for å sikre at disse beholder sine rettigheter.

I overgangsperioden skal Storbritannia være bundet overfor EU til å etterleve EU-retten. Dette omfatter forpliktelser som følger av alle folkerettslige avtaler Storbritannia nå er bundet av gjennom sitt EU-medlemskap. Det innebærer blant annet at EU dermed vil behandle Storbritannia som om den britiske stat fortsatt er omfattet av bestemmelsene i EØS-avtalen, og Storbritannia vil være bundet av EØS-avtalens forpliktelser, herunder overfor norske borgere.

Etter at overgangsperioden er over vil det være nye betingelser i vårt forhold til Storbritannia på de områdene som i dag er dekket av våre avtaler med EU. Hvilke betingelser som da skal gjelde, vil være del av de kommende forhandlingene mellom Norge og Storbritannia om det fremtidige forholdet mellom landene.

Mer informasjon om brexit vil bli publisert på nettsiden Norge og brexit.