Historisk arkiv

Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 41

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 41, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 11. oktober
Kl.13.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er til stades ved Stortingets høgtidlege opning.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 12. oktober
Kl. 10.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er til stades under finanstalen og framleggjinga av årets statsbudsjett. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Måndag 11. oktober
Kl. 08.00: Girls Takeover - utviklingsminister for ein dag. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har besøk av ein «skuggeminister» (i samband med utdeling av Jenteprisen 2021). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 13.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Stortingets høgtidlege opning. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 18.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på utdelinga av Jenteprisen 2021, eit arrangement i regi av Plan International Norge og Costume. Stad: Ingensteds, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Tysdag 12. oktober
Kl. 08.45: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit møte med Baptistsamfunnet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Kl. 10.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er til stades under finanstalen. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 13. oktober
Kl. 11.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Flyktninghjelpa sitt 75-årsjubileum. Stad: Gamle Logen, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 16.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på eit Nordic-Baltic Constituency-møte, i samband med Verdsbanken sitt årsmøte.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 11. oktober
Kl. 16.30: Statssekretær Audun Halvorsen deltek på eit arrangement i samband med den spanske nasjonaldagen. Stad: Spanias ambassade, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Måndag 11. oktober
Kl. 13.00: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit seminar (virtuelt) om kamp mot høgreekstremisme under Fundamental Rights Forum.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02