Historisk arkiv

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides taler og innlegg

Tyskland er vår viktigste partner i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det nære samarbeidet mellom Norge og Tyskland er klart i Norges interesse.

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Ikke bare i kraft av sin økonomiske og politiske tyngde, men også fordi Tyskland og Norge i stor grad har sammenfallende verdier og interesser.

Det slås fast i regjeringens Tysklandsstrategi som jeg lanserte da min tyske kollega, Heiko Maas, besøkte Norge i fjor. Tyskland er viktig, ikke bare for Norge, men også internasjonalt.

Tysk sliter i konkurranse med andre språk blant skoleelever og studenter, og tysk kultur og samfunnsdebatt er i mindre grad tilgjengelig for oss enn tilsvarende impulser fra særlig engelskspråklige land. Kjetil Wiedswang peker derfor på noe helt grunnleggende i sin kommentar i Dagens Næringsliv 1. juli. Jeg er enig med ham i at det er viktig at flere ser Tysklands betydning på den internasjonale arenaen, og samtidig også verdien av et tettere samarbeid med våre tyske venner og partnere.

Dette har regjeringen tatt konsekvensene av. Allerede i 2014 bestemte regjeringen seg for å fordype samarbeidet om blant annet sikkerhetspolitikk med enkelte sentrale og nære europeiske allierte. Vi pekte ut Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Nederland. Ingen land får flere besøk på politisk nivå fra Norge enn Tyskland. Vi samarbeider tett med våre tyske partnere på en lang rekke områder, og opplever samtidig at vi møtes med en åpenhet, respekt og interesse. Vi setter ikke minst stor pris på at det kommer mange besøk på politisk nivå også fra Tyskland til Norge, og da ikke bare fra Berlin, men også fra en rekke delstater. Bare det siste året har en rekke tyske regjeringsmedlemmer besøkt sine norske kolleger i Norge.

Når Norge går inn i Sikkerhetsrådet ved årsskiftet, står vi klare til å overta stafettpinnen etter Tyskland. Vi vil fortsette mye av arbeidet Tyskland har drevet, ikke minst under sitt presidentskap nå i juli: klima og sikkerhet, likestilling, rettsstat, menneskerettigheter og en regelstyrt verdensorden basert på gjensidig forpliktende, internasjonalt samarbeid. I dette arbeidet står Tyskland og Norge skulder ved skulder. Da utenriksminister Heiko Maas besøkte Norge i fjor, var årsaken at han ønsket å være med på presentasjonen av stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid. Det dreier seg om kjerneverdier vi deler, og som er på vikende front i en stadig mer turbulent verden.

Også i en europapolitisk sammenheng er Tyskland en lyttende og god partner. Tyskland har en helt sentral rolle i å holde Europa samlet for å møte utfordringer kontinentet står overfor på en mest mulig effektiv måte. I dagens situasjon handler det blant annet om koronapandemien og arbeidet for å utvikle en vaksine, den økonomiske krisen, migrasjon og klima. En viktig dimensjon i samarbeidet er at Tyskland fra 1. juli overtok formannskapet i EU for det neste halvåret. 

Selv om Wiedswang i sin artikkel mener at nordmenn «ikke har tatt seg bryet» med å rette blikket mot Tyskland, finnes det også oppløftende tegn. I en Nupi-rapport som ble offentliggjort nylig, mener godt over 60 prosent av nordmenn at vi bør samarbeide mer med Tyskland. Tyskland er med andre ord i ferd med å innta den plassen i vår bevissthet som landet fortjener. Det nære samarbeidet mellom Norge og Tyskland er klart i Norges interesse.