Statssekretær Vegard Einan (H)

Født: 1977
Tiltrådte: 05.08.2019
Fratrådte: 14.10.2021

Vegard Einan (H) er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Yrkeserfaring

2018– Forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Parat

2008–2018 Nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Parat.

2005–2008 Tillitsvalgt for kabinansatte i SAS Braathens/SAS Norge

2001–2008 Kabinansatt i Braathens/SAS Braathens/SAS Norge

1999–2001 Bagasjestuer Braathens OSL

1996–1999 Produksjonsarbeider Sørvær Fiskeindustri

Utdanning

Master of management, Handelshøyskolen BI i Oslo 2019 

2019 Master of management, BI-Oslo, Strategisk ledelse

2018 Master of management, BI-Oslo, Påvirkning og makt

2017 Master of management, BI-Oslo, Endringsledelse

2016 Bachelor of management, BI-Oslo, Leadership in action

2015 Bachelor of management, BI-Oslo, Retorikk, kommunikasjon og ledelse

2015 Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Arbeidsrett

2012 Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Coaching

2011 Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Nettverksbygging og påvirkning

2011 Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Human resource management

2009 Styrekompetanse I, BI-Oslo

2008 Universitetet i Oslo, Europastudier, Politikkutvkling i EU

2008 Universitetet i Oslo, Europastudier, Utviklingen av EU