Historisk arkiv

GI-05/2020 – instruks om skjæringstidspunktet for rett til permanent opp-holdstillatelse etter utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b i saker som be-handles etter instruks GI-03/2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

GI-05/2020 – instruks om skjæringstidspunktet for rett til permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b i saker som behandles etter instruks GI-03/2019