Historisk arkiv

Lanserer ny EU-strategi for forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sted: UiO, Ole Johan Dahls hus

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Universitetet i Oslo og lanserer regjeringens strategi for hvordan Norge skal lykkes i EUs forskningsprogram. Regjeringen har en målsetning om en aktivitetsøkning på minimum 60 prosent for den norske EU deltakelsen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Universitetet i Oslo og lanserer regjeringens strategi for hvordan Norge skal lykkes i EUs forskningsprogram.

 Ved UiO møter kunnskapsministeren rektor Ole Petter Ottersen og professor Arild Waaler. Waaler leder det EU-finansierte forskningsprosjektet ”Optique”. Prosjektet er blant tidenes største enkeltstående EU-finansierte forskningsprosjekter som administreres av et norsk universitet. 

Mer om prosjektet ”Optique”: http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/__de-loser-dataalderens-toffeste-utfordring.html

Regjeringens nye strategi slår fast at norske forskere i dag ikke er flinke nok til å utnytte det europeiske forskningssamarbeidet. Regjeringen har forpliktet seg til å betale opp mot 18 milliarder kroner for å delta i Horisont 2020, men norske forskere må konkurrere med forskere fra hele verden om å hente pengene tilbake til Norge.

Regjeringen har en målsetning om en aktivitetsøkning på minimum 60 prosent for den norske EU deltakelsen.