Historisk arkiv

Bilder av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet