Historisk arkiv

Global Forest Watch

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Global Forest Watch er et gratis nettbasert verktøy for overvåking av verdens skoger ved hjelp av satellittbilder.  Norge støttet i perioden 2013-2015 prosjektet med 68 mill. kroner, og har forpliktet seg til å bidra med115 mill kroner i perioden 2016-2019.

Aldri før har slik informasjon vært gratis og så åpent tilgjengelig for alle interesserte. Med dette verktøyet kan alle se med egne øyne hvor verdens regnskoger forsvinner. Se video om Global Forest Watch :

Mange land med regnskog er fattige, og mangler kapasitet og verktøy til å overvåke skogene, oppdage ulovlige aktiviteter og stanse dem i tide. Dette verktøyet vil bidra til å gjøre det enklere for dem, og det er ikke lenger like enkelt å avskoge i hemmelighet. Nå kan hvem som helst med tilgang til internett hjelpe til med å oppdage ulovlig avskoging og varsle både ansvarlige myndigheter og resten av verden om det mens det skjer.

Norge har som som største giver bidratt med 68 millioner kroner til utviklingen av Global Forest Watch. Den anerkjente organisasjonen World Resources Institute i USA har utviklet verktøyet sammen med over 40 partnere, inkludert Google, FNs miljøprogram og Universitetet i Maryland.

 

Satellittbilde fra Global Forest Watch (World Resources Institute)

Global Forest Watch er en interaktiv plattform som viser satellittbilder av skogene, vernede områder, utdelte konsesjoner og skogbranner i ett og samme kart. Dette vil for eksempel gjøre det mulig å se om avskoging foregår utenfor et konsesjonsområde eller i en nasjonalpark. Private selskaper vil lettere kunne kontrollere at varene de kjøper ikke har bidratt til regnskogødeleggelse. Organisasjoner vil kunne følge med på om myndigheter og selskaper holder sine løfter. Verktøyet er kontinuerlig under utvikling, og data for noen land er kommet lenger enn andre.

Satellittbildene i Global Forest Watch vil oppdateres med få ukers mellomrom. Slik sanntidsovervåkning har så langt kun vært tilgjengelig i Brasil, der myndighetene har brukt det til å rykke ut og slå ned på ulovlig avskoging. Dette er en av flere grunner til at Brasi lyktes med å redusere avskogingen i Amazonas med over 80 prosent i en tiårsperiode.

Verdens skoger lagrer like mye karbon som rundt 657 år med CO2-utslipp fra verdens nåværende bilpark. Å ta vare på verdens regnskoger er et viktig klimatiltak. Norges regnskogsatsing har de siste årene hatt positiv betydning for å redusere avskogingen i mange land, men fremdeles ødelegges regnskog mange steder i verden i et alarmerende tempo. Dette betyr enorme klimagassutslipp, utrydding av truede arter og at noen av verdens fattigste mennesker mister sitt livsgrunnlag.