Historisk arkiv

Plan for gradvis gjenåpning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen har innført en plan for gjenåpning av samfunnet. Gjenåpningsplanen legger opp til en trinnvis nedtrapping av de nasjonale tiltakene, og bygger på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Regjeringen bygger på en helhetlig vurdering der særlig tre hovedområder er avgjørende for beslutninger knyttet til gjenåpning: utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrde, kapasiteten i helsetjenesten og fremdriften i vaksineringen. For å ha kontroll er det viktig å se an virkningen av nedtrappingen av tiltak, før det vurderes å eventuelt gå til neste trinn. Det er data før dato.

Da regjeringens plan ble presentert i april 2021 inneholdt den fire trinn for gradvis gjenåpning. Trinn 3 ble innført 18. juni. Med bakgrunn i utviklingen har regjeringen i flere omganger ventet med innføringen av trinn 4.

Det har i løpet av sommeren vært gjennomført lettelser på trinn 3 som opprinnelig hørte til på trinn 4. Regjeringens vurdering er at vi blir stående på trinn 3 frem til vi kan gå rett over til fasen "En normal hverdag med økt beredskap". Trinn 4 er derfor tatt ut av gjenåpningsplanen.