Tidligere Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tidligere landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp)

(Perioden 16.10.2013 - 16.12.2015)

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.

Født: 1977

CV

Yrkeserfaring:  
2012 – 2013 Seniorrådgiver i First House
2010 – 2012 Byråd for Helse og eldreomsorg
2006 – 2010 Byråd for velferd og sosiale tjenester
2005 – 2005 Intern Representantenes Hus i Washington DC
2004 – 2005 Byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester
2001 – 2004 Politisk rådgiver for Kirke- Utdanning og Forskningsfraksjonen, 
FrPs Stortingsgruppe
2000 – 2001 Adjunkt  Sjøholt skule, Ørskog kommune
1995 – 2000 Pleieassistent på Ørskog aldersheim, Ørskog kommune
   
Utdanning:  
1996 – 2000 Adjunktutdannelse  Høgskulen i Volda 
1994 – 1996 Spjelkavik videregående skole
   
Tillitsverv:   
  Har hatt en rekke tillitsverv i Fpu og FrP siden 1998. Blant annet:  
2002 – 2006 Medlem FpUs sentralstyre 
2005 – Medlem FrPs sentralstyre
   
Annet:  
  1. vara til stortinget fra Oslo i perioden 2009-2013