Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp)

Tiltrådte: 13.08.2018

Fiskeri- og sjømatministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Biografi

Harald Tom Nesvik ble fiskeriminister 13. august 2018. Han har vært stortingsrepresentant for Møre og Romsdal fra 1997 til 2017, og har lang erfaring som politiker. I statsråd 30. august 2019 ble tittelen fiskeriminister utvidet til fiskeri- og sjømatmiminster. 

Harald Tom Nesvik er født i Ålesund, der han begynte i Fremskrittspartiets Ungdom på 1980-tallet. Han har hatt mange andre verv i Fremskrittspartiet, og fra 2013 til 2017 var han parlamentarisk leder i partiet.

Nesvik har ledet helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, vært 2. nestleder av næringskomiteen, i tillegg til medlem av utenriks – og forsvarskomiteen, og sosialkomiteen.

Nesvik kommer fra jobben som samfunnskontakt og medieansvarlig i brønnbåtselskapet Sølvtrans i Ålesund. Han har studert eksportmarkedsføring for fiskeri, ved Møre og Romsdals fiskeritekniske høgskole.

Politiske verv

1997 – 2017 Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Møre og Romsdal

Medlemskap i stortingskomiteer
2015 – 2017 Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen
2013 – 2017 Medlem av Den utvidede utenriks- og forsvarskomité
2013 – 2015 Medlem av Helse- og omsorgskomiteen
2009 – 2013 2. nestleder av Næringskomiteen
2005 – 2009 Leder av Helse- og omsorgskomiteen
1997 – 2005 Medlem av Sosialkomiteen
1997 – 217 Flere verv i Valgkomiteen

Kommunalpolitisk aktivitet
1997 – 2009 Medlem av Ålesund bystyre for Fremskrittspartiet
1987 – 1997 Medlem av Ålesund formannskap for Fremskrittspartiet

Andre verv

2004 – 2015 Leder, Ålesund-regionens havneråd
2004 – 2015 Medlem, Styret for Tafjord Kraft AS
2004 – 2007 Medlem, Styret for Destinasjon Ålesund/Sunnmøre
2000 – 2003 Medlem, Styret for Tafjord Kraftnett AS
1999 – 2003 Nestleder, Havnestyret, Ålesund
1998 – 2001 Medlem, Billighetserstatningsutvalget (varamedlem 2001 – 2005)
1995 – 1999 Medlem, Havnestyret, Ålesund
1995 – 1999 Medlem, Styret for Ålesund og Sula ektrisitetsverk
1992 – 1995 Medlem, Representantskapet for Tafjord Kraftselskap

Utdanning

2015 Forsvarets høgskole, strategisk krisehåndteringskurs
2008 Forsvarets høgskole, sjefskurs 1
1991 – 1993 Eksportmarkedsføring for fiskeri, Møre og Romsdals fiskeritekniske høgskole
1982 – 1985 Grunnkurs, VKI, VKII, (EDB, regnskap og kontor), Ålesund videregående skole

--------------------------------------------------------------------------

Oversikt over tidligere fiskeriministre