Tidligere EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker (H)

Født: 1962

Statsråd Elisabeth Vik Aspaker har ansvaret for EØS-saker og forholdet til EU. Aspaker er også nordisk samarbeidsminister.

Stortingsperioder

Representant nr 7 for Troms, 2005 - 2009, H 
Representant nr 4 for Troms, 2009 - 2013, H 
Representant nr 2 for Troms, 2013 - 2017, H

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009 Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
2009-2013 Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013  

Medlemskap i regjering

Personlig sekretær, Justis- og politidepartementet, 20.10.1989 - 03.11.1990
Politisk rådgiver, Utdannings- og forskningsdepartementet, 30.10.2001 - 18.06.2004
Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 18.06.2004 - 30.09.2005
Statsråd, Fiskeri- og kystdepartementet, 16.10.2013 – 30.12.2013
Statsråd, Nærings- og fiskeridepartementet, 01.01.2014 – 16.12.2015  

Utdanning og yrkeserfaring
Utdanning

Tromsø Lærerhøgskole (allmennlærerutdanning) 1981-1984
Mediefag og matematikk, Distriktshøgskolen Volda/Tromsø Lærerhøgskole 1984-1985
Ledelse og organisasjon, Høgskolen i Harstad 2001-2004  

Yrke

Lærer, Skånland Sentralskole, Evenskjer 1985-1986
Bistandspolitisk sekretær, Høyres Studieforbund 1987-1989
Lærer Seljestad ungdomsskole, Harstad 1990-1995 (permisjon fra 1995), 1999-2001
Utnevnt til Fylkesmann i Troms med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemmer

Verv Kommune og fylkesting

Medlem Harstad kommunestyre 1991-1995
Medlem Harstad formannskap 1999-2001 (permisjon fra 2001)
Medlem fylkesting og fylkesutvalg, Troms 1991-1995
Fylkesvaraordfører fylkesting, Troms 1995-1999  

Offentlige verv

Medlem Landsrådet for Heimevernet 1989-1997
Nestleder Styret for Harstad sykehus 1991-1995, leder 1995-1999
Nestleder Det kriminalitetsforebyggende råd 1993-1999, leder 1999-2002
Medlem Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet 1994-1995
Leder Næringsutvalget, Troms 1995-1999
Nestleder Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 1995-1999
Medlem Styret for stiftelsen Veiledningsinstituttet i Nord-Norge 1996-2001
Medlem Overvåkningskomiteen for interregionalt program for Nordkalotten 1996-1999
Medlem Styret for Nordnorsk Vekst A/S 1997-1999
Nestleder Forsvarspolitisk utvalg 1999-2000
Medlem Styret for omstillingsprosjektet i Innovasjon Ytre Lyngen 2008-2010

Tillitsverv i partier

Leder Harstad Unge Høyre 1980-1981
Leder Troms Unge Høyre 1983-1984, æresmedlem 1997
Medlem Styret i Troms Høyre 1983-1984
Medlem Sentralstyret i Unge Høyres Landsforbund 1984-1986
Nestleder Unge Høyres Landsforbund 1986-1990
Medlem Sentralstyret i Høyres Hovedorganisasjon 1986-1991, nestleder 1994-1998
Medlem Høyres arbeidsutvalg 1990-1991
Leder Høyres kommunalutvalg 1994-1998, medlem 1998-2001
Leder Kriminalpolitisk utvalg, Høyres Hovedorganisasjon 1995
Medlem Høyres programkomite for perioden 2001-2005

Tillitsverv i organisasjoner

Medlem Styret for norske ungdomsorganisasjoner 1987-1989
Medlem Styret i Troms Idrettskrets 1996-1997, 1999-2000
Medlem Kommunenes Sentralforbund sentralstyre 1996-2001
2. visepresident Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 1996-1999

Andre verv

Medlem Representantskapet for Harstad Sparebank 1995-1999
Leder Styret for Harstad kulturhus AS 2000-2010
Medlem Bedriftsforsamlingen TFDS ASA 2001-2003, leder 2003-2006 (Fusjon OVDS og TFDS, skiftet navn i 2007 til Hurtigruten ASA)
Nestleder Bedriftsforsamlingen Hurtigruten ASA 2006-2008, medlem 2008-2009
Medlem Styret for Hålogalandsbrua AS 2008-2010