Historisk arkiv

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 2015-2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Handlingsplanen presenteres på Litteraturhuset i Oslo 16. februar 2015. Fra regjeringen deltar statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

I forordet til handlingsplanen skriver statsrådene bl.a.:

Regjeringen vil bidra til å øke kvinners deltakelse og innflytelse i prosesser knyttet til fred og sikkerhet. Kvinner har rett til å delta i beslutninger som angår deres fremtid. I tillegg vet vi at kvinners deltakelse bidrar til en bredere forankret og mer varig fred. I internasjonale operasjoner tilfører kvinner nødvendig kompetanse og mangfold som styrker evnen til å løse oppdrag. Derfor er det avgjørende at kjønnsperspektivet integreres i vår innsats. Vi utfordrer også menn til å være sterkere pådrivere for at fred, sikkerhet og like rettigheter skal gjelde for både kvinner og menn.

Handlingsplan: Kvinner, fred og sikkerhet - 2015 - 2018 (pdf)