Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på eit seminar om barentssamarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø

Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på barentsseminaret til Nordland fylkeskommune. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02