Historisk arkiv

Møtte EU for samtaler om forsvars- og sikkerhetsspørsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Forsvarsdepartementets statssekretær Øystein Bø hadde med seg et budskap om at Norge vil ha nærmere kontakt med EU på forsvars- og sikkerhetsspørsmål da han var i Brussel 31. januar.

– I dag har jeg besøkt EU og fulgt opp budskapet statsminister Erna Solberg hadde til president Herman Van Rompuy i Det Europeiske råd i desember, da hun uttrykte behov for mer kontakt med EU når det gjelder forsvars- og sikkerhetsspørsmål, sa statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet da han besøkte Brussel 31. januar.

Han var i Brussel for flere møter med EU, ett av dem med direktør for sikkerhets- og forsvarspolitikk i EUs utenrikstjeneste (European External Action Service), Marciej Popowski for blant annet å snakke om EUs krisehåndteringsoperasjoner og hovedkonklusjonene fra møtet om sikkerhets- og forsvarspolitikk i Det europeiske råd i desember 2013.

– Jeg har hatt med meg et budskap om at den norske regjeringen vil ha en aktiv europapolitikk og ha nærmere kontakt med EU på forsvars- og sikkerhetsspørsmål, og at vi vil delta i operasjoner der det er relevant for oss. Jeg har blitt møtt med stor interesse og har fått god resonans for de budskapene vi har kommet med, sa Bø.

Bø møtte også nestleder Pierre Delsaux i Europakommisjonens direktorat for det indre marked. Samtalene var knyttet til implementeringen og oppfølgingen av EUs forsvarsdirektiv for anskaffelse av forsvarsmateriell. Norge har implementert direktivet i sitt anskaffelsesregelverk for Forsvaret fra og med 1. januar 2014.

I møte med Det europeiske forsvarsbyrået (European Defence Agency) møtte Bø nestleder Rini Goos. Samtalene var knyttet til Norges bidrag til EDAs initiativer for felles kapabilitetsutvikling i EU. Norge er blant annet en betydelig bidragsyter til EDAs lufttankingsprosjekt.

I tillegg til møtene med EU 31. januar hadde statssekretæren møter med NATO i Brussel 30. januar.

Mer informasjon
Les mer om Norges implementering av EUs forsvarsdirektiv for anskaffelse av forsvarsmateriell her.

Les mer om Det europeiske forsvarsbyrået her.

Les mer om Norges samarbeid med EU på sikkerhet- og forsvarsområdet på Europaportalen.