Historisk arkiv

Sikkerhet og forsvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Norge er blant landene utenfor EU som har tettest samarbeid med EU på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Norge bidratt til seks sivile og tre militære krisehåndteringsoperasjoner, stiller med norske militære bidrag til EUs stridsgrupper og har inngått en samarbeidsavtale med EUs forsvarsbyrå.

Denne siden er ikke i bruk. Klikk her for oppdatert informasjon.