Historisk arkiv

Statssekretær møtte nasjonale eksperter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fredag 5. mars møtte statssekretær Jens Frølich Holte de norske nasjonale ekspertene som jobber i EU, på et digitalt møte. Hvem er disse ekspertene og hva jobber de med?

Statssekretær Jens Frølich Holte
Statssekretær Jens Frølich Holte. Foto: Norges delegasjon til EU

En nasjonal ekspert er en person som er utlånt fra nasjonal forvaltning til EUs institusjoner for en periode på inntil fire år. EØS-avtalen og bilaterale ordninger gir Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i blant annet Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland. De nasjonale ekspertene representerer både et norsk bidrag til det europeiske samarbeidet og en mulighet til å løfte fram norske perspektiver i europeisk regelverksutvikling. EØS/Efta-landene har kunnet sende nasjonale eksperter til Europakommisjonen siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

På innsiden av EUs institusjoner

De nasjonale ekspertene har som regel samme type arbeidsoppgaver og ansvarsområder som fast ansatte saksbehandlere i EUs institusjoner. De norske nasjonale ekspertene arbeider innenfor et bredt spekter av sektorer og fagområder. Noen jobber med oppgaver som er knyttet til norsk deltakelse i EUs programmer på områder som utdanning og kultur, forskning, innovasjon og nærings­utvikling.

- Dere kan løfte fram norske perspektiver i regelverksutviklingen, og dere kan bidra til å øke norsk synlighet i EU ved å vise til god praksis i Norge på deres fagfelt, sa statssekretær Frølich Holte under møtet.

Bidrar med nasjonal ekspertise

Formålet med ordningen med nasjonale eksperter er at de skal bidra med ekspertise og fagkunnskap fra nasjonal forvaltning i EUs medlemsland og EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein. 

- Regjeringen mener at felles europeiske løsninger er svaret på de utfordringer kontinentet vårt står overfor. Dere bidrar med kompetanse og kreativitet inn i prosesser som til slutt ender som felleseuropeiske løsninger, sa Frølich Holte til de nasjonale ekspertene under møtet.

Ordningen bidrar også til å gi ekspertene et kontaktnett i EU i tillegg til kunnskap om hvordan EU-systemet fungerer. For norsk forvaltning gir ordningen gode kontakter mens eksperten arbeider ute og verdifull EU-kompetanse ved hjemkomst. 

En oversikt over norske nasjonale eksperter, hvor og hva de jobber med finner du på denne siden.

Bilde fra møtet mellom de nasjonale ekspertene.
Statssekretæren møtte de norske nasjonale ekspertene som jobber i EU, på et digitalt møte. Foto: Norges delegasjon til EU