Historisk arkiv

Ansvaret er plassert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

VG, 21. juni

Sist uke la regjeringen frem til handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Det virker som om VG ikke har lest planen særlig grundig, skriver Anders Anundsen i et innlegg i VG.

Sist uke la regjeringen frem til handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Det virker som om VG ikke har lest planen særlig grundig.

Den inneholder 30 konkrete tiltak for å styrke tryggheten i det norske samfunnet.

VG skriver på lederplass 11. juni at planen gjentar en rekke punkter fra den gamle handlingsplanen. Det er ikke riktig. Videre skriver VG at planen er så bred og generell «at de egentlige ansvarsforholdene blir pulverisert». Jeg tror utsagnet må skyldes at VG ikke har lest planen særlig grundig. 

For å forhindre ansvarspulverisering har vi klare handlingspunkter i planen. Det står bare ett departement ansvarlig for hvert enkelt tiltak. Det vil si at én enkelt statsråd er ansvarlig for både finansieringen og gjennomføringen av tiltaket. Der oppfølgingsansvaret berører flere departementer, er ett departement gitt hovedansvaret for koordineringen. 

Vi nedsetter en egen arbeidsgruppe på tvers av departementer og fagmiljøer som løpende skal følge opp tiltakene i planen. Gruppen skal holde kontakt med en fast referansegruppe bestående av representanter fra ulike profesjoner, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer. 

Handlingsplaner bærer ofte preg av å være litt for overordnede til at de griper inn i hverdagen til folk. Med denne handlingsplanen har vi tatt mange grep for å sikre en effektiv oppfølging av gjennomføringspunktene, med klar ansvarsfordeling og løpende oppfølging av måloppnåelse.