Historisk arkiv

Spørsmål og svar om rødt nivå i skolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Her er vanlige spørsmål og svar om rødt nivå i skolene.

Illustrasjon av dame som ser på mobiltelefonen

Hvor mye hjemmeopplæring er tillatt på rødt nivå?

I utgangspunktet skal alle elever være så mye som mulig på skolen.

Smittevernveilederne er laget nettopp for at skolene skal kunne holdes åpne også ved høyt smittetrykk. Alle skoler skal ha beredskapsplaner som skal gjøre at de raskt kan endre tiltaksnivå. Rødt nivå betyr ikke automatisk hjemmeopplæring. Dersom det blir vanskelig utfra smittevernhensyn, kan ungdomsskoler og voderegående skoler legge opp til noe hjemmeopplæring. Men alle elever på alle trinn skal jevnlig og hver uke få et tilbud på skolen også på rødt nivå.

Er det greit at barn som er i ulike kohorter på skolen går sammen i følgegruppe eller gågruppe til skolen?

Det vil si at elever i samme klasse kan gå sammen, og elever som ikke er i samme klasse kan gå sammen fordi de er utendørs. Eldre elever som går sammen, men ikke er i samme kohort, bør holde avstand til hverandre når de går sammen.

Tidligere har noen fylker stengt skolene helt på rødt nivå. Hvordan vil man hindre at det skjer igjen?

Vi har vært tydelige på at rødt nivå ikke betyr fysisk stengte skoler. Vi har også stilt krav i den midlertidige forskriften (om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19) om at alle elever på alle trinn jevnlig og hver uke skal ha et tilbud på skolen.

Om nødvendig vil vi gjenta dette. Regjeringen har hele tiden hatt tett kontakt med skoleeiere (kommuner, fylkeskommuner og private), skoler, lærer- og elevorganisasjoner og vil fortsette med det. Statsforvalterne (tidligere fylkesmennene) fører tilsyn med at skoleeierne følger reglene om organiseringen av opplæringen.

Er det greit at elever som ikke er i samme kohort på videregående skole eller ungdomsskolen sitter sammen på skolebussen?

Elever på barneskole og ungdomsskole kan sitte sammen med andre fra samme familie eller samme kohort. Elever på videregående skole kan bare sitte sammen med familiemedlemmer når skolene er på rødt nivå.

Er det greit at barneskolebarn leker med barn fra andre skoler eller andre klasser på fritiden på rødt nivå? Er det forskjell på lek inne og ute?

Regjeringen anbefaler nå at vi ikke drar på besøk hjem til andre, men barn i samme kohort kan fortsatt besøke hverandre. FHI har tidligere anbefalt at man kan ha 1-2 andre venner utenfor kohorten. Det er vanskelig å skulle nekte nabobarn som ikke er i samme kohort på skolen å leke sammen i mange uker.

Hva med barn og unge som ikke har det bra hjemme?

Hvis skolen er stengt eller har redusert tilbud på grunn av smitteverntiltakene, skal elever med særlige behov likevel få et tilpasset tilbud på dagtid. Det er viktig at de riktige tjenestene kobles på hvis man mistenker at barn eller ungdom ikke har det bra.

Barn og unge med behov for sammensatte tjenester, eller som av andre årsaker er sårbare, har ofte et særlig behov for å være på skolen. Samlet sett vil det altså være noen som uansett tiltaksnivå eller stengte skoler skal ha tilbud på skolen.