Historisk arkiv

Fakta om kommunereformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Større og sterkere kommuner skal gi bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre.Målet med kommunereformen:

 • Gode og likeverdige tjenester

 • Helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

 • Styrket lokaldemokrati

Tidsplan:

 • Reformen ble satt i gang juni 2014.
 • 1. januar 2020 er alle sammenslåinger gjennomført.

Antall kommuner:

 • Før reformen (juni 2014): 428
 • 1. januar 2020:
  • 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner
  • Antall kommuner etter sammenslåingene: 356
Informasjonsgrafikk som viser at 119 kommuner slås sammen til 47 nye. Nesten 1 av 3 innbyggere får nye kommune og 9 av 15 største kommunene er nye i 2020
Foto: KMD
Tidslinje med milepæler for kommunereformen
Foto: KMD

Videohilsen fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til alle nye kommuner som så dagens lys 1. januar 2020.