Historisk arkiv

Rapporter fra EU-delegasjonen 2014

Hvordan skape vekst med IKT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Rapport fra IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard, EU-delegasjonen

Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

Europakommisjonens nye president, Jean Claude Juncker, er tydelig i sin satsing på IKT. Han ønsker å skape et digital indre marked for forbrukere og næringsliv, blant annet ved å rydde opp i nasjonale reguleringer for telekom-bransjen, opphavsrett og personvernlovgivning, i administrasjonen av radiobølger og i konkurranselovgivning.

Dette er med på å bidra til at mange aktører i Brussel er opptatt av å bidra med innspill til debatten om hvilke politiske grep man bør ta for å stimulere til vekst i den digitale økonomien. Blant disse er tankesmien European Digital Forum, som 16 oktober arrangerte seminaret Towards Industry 4.0 and a Digital Single Market: How Digital Technologies Can Close Europe’s Productivity Gap.

Utgangspunktet for seminaret var to rapporter fra økonomene Robert D. Atkinson, som leder tankesmien Information Technology and Innovation Foundation i Washington D.C., og konserndirektør Bart van Ark i The Conference Board. Begge innledet under seminaret.

Fra minkende til økende forskjell mellom EU og USA
Atkinson la i sitt innlegg vekt på at veksten i Europa er svakere enn i USA, og at forskjellen er økende. Han mente vi har gått fra en periode med minkende forskjell mellom Europa og USA til økende forskjell, og det er ingen tegn til konvergens. 

I sin analyse av årsakene til dette, mener Atkinson at USA får mer ut av sine investeringer i IKT. Investeringer i IKT og bruk av IKT, bidrar mer til vekst enn gevinstene fra de store IKT-selskapene. Ettersom amerikanske IKT-investeringer er høyere enn europeiske IKT-investeringer, fører det til mer vekst i USA.

Det europeiske tjenestemarkedet er fragmentert
I perioden 1995 til 2007 var produktivitetsveksten i tjenestesektoren i Europa bare en tredjedel av den i USA. Atkinson mener europeiske reguleringer begrenser forretningsmodeller og øker kostnadene ved IKT-investeringer. Som eksempel trakk han fram «retten til å bli glemt», personvernregler og særlige europeiske restriksjoner på bruk av skytjenester, for eksempel krav om hvor data skal lagres.

Atkinson mente også det satses for mye på små- og mellomstore bedrifter (SMB) i Europa. Det er de store selskapene som kan få stordriftsfordeler og ta ut gevinster, mente han, og pekte også på at det europeiske markedet er fragmentert, særlig tjenestemarkedet.

Europa må slutte å kopiere USA
Atkinsons løsninger for Europas manglende vekst, er at Europa må akseptere mer av det han kaller «creative destruction», for eksempel færre bokhandlere og platebutikker.. Europa må slutte å forsøke å kopiere USA, og heller bygge på egen styrke og satse på smarte byer, tingenes Internett og digitale signaturer.

På denne måten kan Europa skape et digitalt indre marked, og dersom også forhandlingene om en handelsavtale mellom EU og USA (Trans Atlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) gjennomføres, vil det bidra til å skape et større marked.

Viktig å satse på sektorer som benytter IKT
Atkinson advarer mot at det skapes og opprettholdes ineffektivitet i systemet, ved at produktivitet ofres for å beholde ulønnsomme jobber. Ved å oppmuntre til bruk av IKT i sektorer hvor veksten har vært lav, som detaljhandel og profesjonelle tjenester, kan produktiviteten økes.

Atkinson mener det er best for Europa å fokusere på sektorer som har potensiale til å øke sin bruk av IKT og ikke sektorer som produserer IKT. Sistnevnte sektor alene kan ikke skape signifikant vekst i produktiviteten, uten at IKT i større grad tas i bruk i andre sektorer. Sagt med andre ord: Det er IKT-bruk, ikke IKT-produksjon, som skaper vekst, ifølge Atkinson.

Mer informasjon
Les rapporten fra Robert D. Atkinson her
Les rapporten fra Bart van Ark her