Historisk arkiv

Utenriksstasjoner på sosiale medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rundt 40 norske ambassader, generalkonsulater og delegasjoner, samt en håndfull ambassadører, er nå på sosiale medier.

Twitter, Facebook og andre sosiale medier er blitt en viktig arena for våre ansatte og våre stasjoner i utlandet å nå ut til publikum på.

Hvor er vi?
Facebook og Twitter er diplomatenes favoritter, men flere stasjoner prøver ut andre kanaler som er mindre kjente i Norge.

Generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou bruker den kinesiske mikrobloggetjenesten Weibo og i St. Petersburg er de aktive på det russiske sosiale nettverket VKontakte.

Enkelte stasjoner bruker også mer spesialiserte sosiale medier. EU-delegasjonen i Brussel og FN-delegasjonen i New York bruker sine Flickr-sider for å dele egne bilder (EU-del Flickr og FN-del Flickr) og ambassaden i Warszawa er på YouTube. Nyheter om norsk design og arkitektur i New York får man visuelt presentert via generalkonsulatets kontoer på Instagram og Tumblr.

Oversikt over norske utenriksstasjoner på sosiale medier per 5. desember 2013 (pdf).

Hvordan bruker vi sosiale medier?
Utenrikstjenesten har kommet et godt stykke siden de første forsøkene med sosiale medier ble gjort i 2010. I 2010 var det bare ni stasjoner som etablerte kontoer, nå runder vi 40.

Erfaringen med sosiale medier de siste årene har vært positive og viser at det er mulig å kommunisere om det meste, både tunge og lette saker.

Twitter-kontoen til FN-delegasjonen i New York reflekterer stasjonens høye aktivitet og brede politiske saksfelt og er den utestasjonen med flest følgere (snart 8000). Andre utestasjoner har valgt å rette bruken av sosiale medier direkte mot mere spesifikke målgrupper. I London fokuserer ambassaden på norsk musikk og kultur, mens Madrid retter seg mot de mange nordmennene som oppholder seg i Spania.

Noen utestasjoner har inngått samarbeid med eksterne partnere. Ambassaden i Wien deler Facebook-side med de andre nordiske landene, mens Paris bidrar til Innovasjon Norges Facebook-side om turisme og reiseliv.

Ambassadørene og stasjonssjefene ser ut til å foretrekke Twitter. USA-ambassadør Kåre Aas er sistemann ut. Han følger etablerte tvitrere som FN-ambassadør Geir O. Pedersen og ambassadør Stig Traavik i Jakarta. Fra Afrikas vestkyst kommenterer ambassadør Hege Hertzberg utviklingspolitikk og sosiale forhold i sitt embetsområde fra sin base i Accra, Ghana, mens Nato-ambassadør Vegard Ellefsen tvitrer om sikkerhetspolitikk fra Brussel.