Historisk arkiv

På flukt i eget land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge legger stor vekt på å styrke rettsvernet for mennesker som er på flukt i sitt eget land. Internt fordrevne personer omfattes ikke av Flyktningkonvensjonen, ettersom de ikke har krysset en landegrense.

Antall mennesker drevet på flukt i sitt hjemland på grunn av konflikt, vold eller overgrep passerte i 2013 33 millioner, det høyeste antallet målt noensinne. Til sammenlikning var i det i 2013 totalt 16,7 millioner flyktninger i verden. At det nå er et rekordhøyt antall skyldes primært situasjonen i Syria og Irak, som til sammen antas å ha i underkant av 10 millioner internt fordrevne. Andre land med mange internt fordrevne er Colombia, DR Kongo, Somalia, Sudan og Sør-Sudan. Om lag 40% av alle internt fordrevne personer er i Afrika Sør for Sahara.

Norge har en viktig posisjon internasjonalt som talsmann for internt fordrevne personer. Norge hadde en nøkkelrolle i etableringen av spesialrepresentanten for internt fordrevnes menneskerettigheter på begynnelsen av 90-tallet. Norge støttet opp om Guiding Principles on Internal Displacement som ble utarbeidet i 1998 og Norge har støttet Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) siden opprettelsen samme år. IDMC er underlagt Flyktninghjelpen og har sete i Genève. Norge har også rollen som leder av resolusjonsforhandlingene om støtte til og beskyttelse av internt fordrevne. Forhandlingene finner sted i FNs Generalforsamling annethvert år, og vedtas normalt med konsensus. Norge gir også finansiell støtte til FNs spesialrapportør for internt fordrevnes menneskerettigheter, Chaloka Beyani. Beyani rapporterer regelmessig til FNs Råd for Menneskerettigheter og til FNs Generalforsamling.