Historisk arkiv

Oppstart på forhandlinger om ny IA-avtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsministeren og partene i arbeidslivet ble i møte i dag enige om å starte forhandlinger om en ny IA-avtale.


Fra venstre: Merethe Foss Liverud, statens personaldirektør, Inger Lise Blyverket, fagsjef i Virke, Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS, Ann-Torill Benonisen, spesialrådgiver i NHO, arbeidsminister Anniken Huitfeldt, Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, Jorunn Berland, leder i YS, Anders Folkestad, leder i Unio, Tove Storrødvann, generalsekretær i Akademikerne. (Foto:AD)

Arbeidsministeren og partene i arbeidslivet ble i møte i dag enige om å starte forhandlinger om en ny IA-avtale.

Rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen som har oppsummert erfaringene med IA-samarbeidet og kommet med anbefalinger for det videre arbeidet, blir et viktig grunnlag for forhandlingene. Denne gruppen la til grunn at et forpliktende trepartssamarbeid og arbeidsplassen som arena fortsatt skal ligge til grunn for det videre IA-samarbeidet.

Arbeidsgruppen har også blant annet pekt på behov for bedre kunnskap, forenklet oppfølging og økt vekt på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. IA-partene tar sikte på at en ny avtale skal være på plass før dagens avtale går ut ved årsskiftet.