Historisk arkiv

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

God psykisk helse i befolkningen, utdanning og arbeidtil alle er viktige hovedmål for Regjeringens politikk. I Regjeringens politiske plattform, Soria Moria 2, heter det blant annet at Regjeringen vil fortsette å styrke innsatsen for psykisk helse og sikre at personer med både rusproblemer og psykiske problemer får et bedre og mer samordnet tilbud.