Meld. St. 46 (2012–2013)

Flere i arbeid

Flere i arbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget