Historisk arkiv

Unge uføre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Aftenposten 30. mai 2012

Hvorfor stiger antallet unge uføre? spør førsteamanuensis Ole Rikard Haavet i Aftenposten 11. mai, og han gir selv et nyansert svar. Det er mange steder på veien til voksenlivet det kan gå galt, skriver statssekretær Gina Lund i Aftenposten.

Hvorfor stiger antallet unge uføre? spør førsteamanuensis Ole Rikard Haavet i Aftenposten 11. mai, og han gir selv et nyansert svar. Det er mange steder på veien til voksenlivet det kan gå galt.

Mange av dem som blir uføre i ung alder har ikke fullført videregående skole. Å bidra til at flere fullfører skolen er målet for satsningen Ny GIV, som allerede har gitt resultater. Flere enn før fortsetter skolegangen.

Jeg er bekymret over at mange ungdommer mottar arbeidsavklaringspenger. De fleste har liten eller ingen arbeidserfaring. For å hjelpe unge over i arbeid starter vi nå forsøk med lønnstilskudd til bedrifter som ansetter ungdom som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet.

Unge funksjonshemmede er en annen gruppe som sliter med å få innpass i arbeidslivet. Derfor har regjeringen satt i gang en egen jobbstrategi for denne gruppen i 2012.

For å få arbeidsgivere til å åpne dørene for ungdom som i dag står utenfor arbeidslivet, skal arbeidsgiverne også få støtte og bistand. De positive arbeidsgiverne er en viktig målgruppe for de satsingene regjeringen nå gjør på dette området.