Historisk arkiv

Rapport om evaluering av IA-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen legger til grunn at det fortsatt vil være behov for et nært samarbeid mellom myndighetene og partene for å styrke arbeidslinjen og et mer inkluderende arbeidsliv.

Den nåværende avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) utløper i desember 2009, og myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet vil i løpet av høsten 2009 diskutere nærmere hvordan IA-samarbeidet kan videreføres i årene fremover.

Som grunnlag for denne vurderingen har myndighetene og partene i fellesskap iverksatt et evalueringsprosjekt av IA-avtalen og nye regler for oppfølging av sykmeldte. Prosjektet er gjennomført av SINTEF i samarbeid med NTNU, og sluttrapport fra prosjektet er lagt frem i dag. 

-Jeg er fornøyd med at evalueringsprosjektet er gjennomført på en grundig og god måte, og at resultatene foreligger slik at de kan være med på å danne grunnlag for IA-partenes felles diskusjoner om det videre samarbeidet i høst, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Last ned:

Papirutgave av rapporten kan bestilles på SINTEFs nettsider.