Historisk arkiv

Oppnevning av medlemmer til ny Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt de faste medlemmene til ny Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven. Nemndsmedlemmene skal i de neste fire årene behandle tvister om permisjonsrettigheter, fortrinnsrett for deltidsansatte og visse tvister etter lovens arbeidstidskapittel.

Pressemelding

Nr.: 14
Dato: 03.02.06

Oppnevning av medlemmer til ny Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt de faste medlemmene til ny Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven. Nemndsmedlemmene skal i de neste fire årene behandle tvister om permisjonsrettigheter, fortrinnsrett for deltidsansatte og visse tvister etter lovens arbeidstidskapittel.

- Det er i dag skrevet et lite stykke ”historie” ved førstegangsoppnevning av medlemmer til ny Tvisteløsningsnemnd. Med den nye nemndsordningen gir vi arbeidstakerne og arbeidsgiverne mulighet for å løse konflikter på en raskere, mer effektiv og smidig måte enn før. Vi mener at denne løsningen er bedre og mer egnet enn både en vanlig domstolsbehandling og en tradisjonell administrativ håndheving i Arbeidstilsynet. For oss er det en viktig forutsetning at Tvisteløsningsnemnda skal ha en representativ sammensetning. Det sikrer en bred forankring av nemndas avgjørelser, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Den nye tvistenemnda består av tre faste medlemmer, hvorav en nøytral leder, samt to representanter oppnevnt etter forslag fra arbeidslivets hovedorganisasjoner på begge sider. Nemndas leder har i tillegg ansvaret for å oppnevne ytterligere to medlemmer i den enkelte sak, etter forslag fra hver av tvistens parter.

Medlemmer og varamedlemmer i tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven for perioden frem til 31. desember 2008:

Seniorrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm, Oslo ( leder)

Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo

Advokat Karl Inge Rotmo, Trondheim


Varamedlemmer:

For Hanne Inger Bjurstrøm:

Advokat Wenche Elizabeth Arntzen, Bærum

For Elisabeth Lea Strøm:

Advokat Tor Sverre Brustad, Oslo

For Karl Inge Rotmo:

Advokat Anette Barlinn, Oslo.