Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt makt til unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lege, journalist og tidligere barneombud Trond-Viggo Torgersen skal lede Norges første maktutredning om unges muligheter til å delta i samfunnet.

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede unges makt og deltakelse.

- Unge mennesker deltar mindre på de tradisjonelle politiske arenaene enn før. Jeg ønsker å finne ut om unge har reell mulighet til å få innflytelse og å påvirke det som skjer i samfunnet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Utvalget skal vurdere forslag og tiltak som kan bidra til å øke unges innflytelse.  I tillegg til de tradisjonelle kanalene for makt og deltakelse, er unges makt over - og mulighet til å mestre sine egne liv - et viktig utgangspunkt for utredningen. Utvalget bør også ta for seg forhold knyttet til unges forbruker- og mediemakt som informasjon, kommunikasjon og deltakelse gjennom digitale medier.

- Vi er glad for at Trond-Viggo Torgersen skal lede den første maktutredningen for unge. Han skal lede et spennende utvalg, med gode kunnskaper om ungdom og makt. Det er viktig for oss å få innspill til hvordan vi kan utvikle ungdomspolitikken. Demokratiet er avhengig av at alle stemmene i samfunnet blir hørt, understreker Lysbakken.

Utredningen skal leveres innen 15. desember 2011.

- Dette er et utvalg som jeg håper vil skape mye debatt og engasjement rundt sitt arbeid, sier Lysbakken.

Utredningen skal konsentrere seg om ungdomsbefolkningen i alderen 12-26 år. Perspektiver knyttet til kjønn, kultur, ulik etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og levekår skal ligge til grunn for arbeidet.

Les mandat her.

 

Utvalgets sammensetning:

Leder: Journalist Trond-Viggo Torgersen, Bergen

Medlemmer: 

Barne- og ungdomsarbeider Ayaanle Abby, Oslo

Skoleelev Adelina Trolle Andersen, Bærum

Selvstending næringsdrivende Else Kristin Utne Berg, Bergen

Forsker Camilla Bernt, Bergen

Forsker Petter Bae Brandtzæg, Oslo

Styreleder Bjarne Dæhli, Oslo

Barne- og ungdomsarbeider Pål Sverre Fikse, Verdal

Styreleder Anna Holm Heide, Sogndal

Forfatter Ida Jackson, Oslo

Professor  Per Selle, Bergen

Ungdomsarbeider Trond Martin Sæterhaug, Grong

Distriktssekretær  Hege Samuelsen Søberg, Hamar

Forsker Guri Mette Vestby, Asker

Daglig leder Salamatu Winningah, Bodø

Forsker Dag Wollebæk, Oslo

 

 

Til toppen