Historisk arkiv

Strengere markedsføringslov skal forebygge ulovlig markedsføring.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen har lagt frem forslag til ny markedsføringslov. Handelen over landegrensene øker samtidig som varer og tjenester markedsføres på nye måter. Dette krever et moderne og effektivt regelverk.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny markedsføringslov.
Handelen over landegrensene øker samtidig som varer og tjenester markedsføres på nye måter. Dette krever et moderne og effektivt regelverk.

Forbrukerbeskyttelsen blir styrket. Det skal bli vanskeligere for useriøse næringsdrivende å oppnå kortsiktig vinning ved å bryte loven. Håndhevingsmyndighetene skal kunne gi gebyr ved lovbrudd.

Det foreslås særlige regler om markedsføring rettet mot barn. Regelverket skal tolkes strengere enn ellers når barn er målgruppen.
”Barn og unge opplever økt markedsføringspress i stadig flere medier og det er viktig å øke bevisstheten rundt behovet for å beskytte barn på dette området” sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

"Regjeringen  foreslår også et bedre vern mot uønsket telefonmarkedsføring. Forbrukeren må aktivt reservere seg mot slik markedsføring, men ordningen skal bli mer effektiv. Det vil bli forbudt å drive telefonsalg i helgene og etter kl 21 på hverdager.  Ved telefonsalg må forbrukeren  akseptere tilbudet skriftlig for å være forpliktet av avtalen” tilføyer ministeren.

I tillegg foreslår regjeringen en rett for forbrukerne til å reservere seg mot alle typer gratisaviser, samt en liberalisering av reglene om tilleggsytelser, rabattkuponger og konkurranser.

Hovedprinsippet er at forbrukerne skal få god og korrekt informasjon før de gjør sine valg om å kjøpe av varer og tjenester.  Mye av regelverket vil nå bli det samme som i andre EØS-land. Dette vil skape tryggere rammebetingelser for både næringsdrivende og forbrukere.

Spørsmål og svar

Les lovforslaget her