Historisk arkiv

Diskuterte ideell sektor med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

To statssekretærer og fire paraplyorganisasjoner for ideell sektor var i Brussel 24. april for møter med EU om ideell sektors rolle som tilbyder av helse- og omsorgstjenester.

Statssekretær Ragnhild Vassvik Kalstad (FAD) og statssekretær Kjell Erik Øie (HOD) sammen med ideelle paraplyorganisasjoner i møter med Europakommisjonen i Brussel. Foto: Stian Mathisen

To statssekretærer og fire paraplyorganisasjoner for ideell sektor var i Brussel 24. april for møter med representanter for EU om ideell sektors rolle som tilbyder av helse- og omsorgstjenester.

I 2012 inngikk regjeringen en samarbeidsavtale med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. I avtalen er ideell sektor representert ved Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS Bedrift.

24. april var disse organisasjonene sammen med statssekretærene Ragnhild Vassvik Kalstad fra Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet og Kjell Erik Øie fra Helse- og omsorgsdepartementet i Brussel for å møte representanter fra Europakommisjonen og Europaparlamentet.

For å sikre at ideelle organisasjoner også i framtiden kan være viktige bidragsytere til offentlige tjenester, er det viktig å bruke handlingsrommet innenfor regelverkene om offentlig støtte og offentlige anskaffelser. Formålet med møtene var derfor å diskutere dette handlingsrommet.

(Saken fortsetter under bildet)

Statssekretær Ragnhild Vassvik Kalstad (FAD) og statssekretær Kjell Erik Øie (HOD) sammen med ambassadør Atle Leikvoll og ideelle paraplyorganisasjoner i møte med europaparlamentariker Marc Tarabella. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Det er et sterkt ønske både fra ideell sektor og norske myndigheter at ideell sektor fortsatt kan være en aktiv del av helse- og omsorgstjenestefeltet i Norge. Vi er interessert i å diskutere med Europakommisjonen og Europaparlamentet om, og i hvilken grad, vi innenfor EØS-avtalens regelverk kan legge til rette for ideell sektor som tilbyder av helse- og omsorgstjenester, sier Vassvik Kalstad.

Fra Europakommisjonen hadde gruppen møter med generaldirektoratet for det indre marked og tjenester, DG MARKT, ved direktør Joaquim Nunes de Almeida. Deretter hadde gruppen et møte med Fabienne Ilzkovitz, direktør i DG COMP, Europakommisjonens generaldirektorat for konkurranse.

Møtene fant sted på Norway House, med Norges EU-ambassadør Atle Leikvoll som vertskap.

I Europaparlamentet møtte gruppen den belgiske europaparlamentarikeren Marc Tarabella, som er saksordfører for to anskaffelsesdirektiver i Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukerrettigheter (IMCO).