Historisk arkiv

EØS-MIDLENE:

Samarbeid på tvers av grensene i Karpatene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

I det sørøstlige hjørnet av Polen etableres et samarbeidssenter som skal fremme kontakten mellom frivillige organisasjoner, bedrifter og kommuner i fem land. Målet er å bidra til økt samarbeid og økonomisk utvikling på tvers av landegrensene i en av Europas fattigste regioner.

I det sørøstlige hjørnet av Polen er et samarbeidssenter etablert for å fremme kontakt og samarbeid mellom frivillige organisasjoner, bedrifter og kommuner i fem land. Prosjektet støttes av Norge gjennom EØS-midlene.

Det nyrenoverte Carpathian House i SanokEuropas nest største fjellkjede, Karpatene, knytter sammen Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Ukraina. Området er et av de fattigste i Europa. I den lille polske byen Sanok vil den flernasjonale organisasjonen The Carpathian Foundation sette opp konferanse-, seminar- og utstillingsfasiliteter.

Bygger relasjoner
- Vårt mål er å bygge gode relasjoner mellom folkene som lever som nære naboer i Karpatene, gjennom å tilrettelegge et felles sted der de kan møtes, utveksle meninger og samarbeide om å løse felles utfordringer, sier Zofia Kordela-Borczyk, leder av The Carpathian Foundation.

Prosjektet mottar om lag 3,2 millioner kroner i støtte fra EØS-midlene. Etter fire måneders arbeid er bygningen som skal huse "The Carpathian house” ferdig renovert i Sanok (bildet).

Forberedelsene til høstens store NGO-konferanse er igang. Konferansen for de frivillige organisasjonene fra de fem landene er den første av flere slike samarbeidsmøter. Kordela-Borczyk forteller at separate samlinger vil bli organisert senere for bedrifter og kommuner i grenseområdet.

Demokrati og økonomisk utvikling
The Carpathian Foundation, som står bak samarbeidsnettverket, feiret sitt tiårsjubileum i 2006. Organisasjonen ble opprinnelig etablert av lokale og regional myndigheter fra grenseområdene i Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Ukraina.

Siden oppstarten har organisasjonen, med kontorer i samtlige fem land, arbeidet for å støtte demokrati og økonomisk utvikling i Karpatene. Det har skjedd blant annet gjennom pengestøtte og veiledning til frivillige organisasjoner og lokale myndigheter.

Prosjektet ”The Carpathian House” vil gjøre organisasjon i stand til å utvide sine aktiviteter. Befolkningen i Karpatene har vist stor entusiasme for dette arbeidet.

- Til tross for de nasjonale grensene og de store forskjellene som preger denne regionen, har den en rekke fellestrekk og utfordringer som best kan møtes gjennom å komme sammen for å diskutere, skape ideer og utveksle løsninger, understreker Kordela-Borczyk.

KarpateneMøtes på tvers av grensene
I tillegg til de planlagte seminarene og møtene, skal en rekke studieturer organiseres for frivillige organisasjoner, bedrifter og lokale myndigheter i de fem landene for dermed gi dem en mulighet til å besøke sine regionale motparter på tvers av grensene. Et tredje element i det sammensatte prosjektet er en felles utstilling i Sanok som vil presentere hver enkelt av de fem grenseområdene som utgjør Karpatene.

- Tanken er å få frem alt som er verdifullt og viktig sett fra lokalbefolkningens ståsted, sier Kordela-Borczyk. Organisasjonen arbeider også med å utvikle en internettside på seks språk om prosjektet.

Mer informasjon finnes på http://www.carpathianfoundation.org(Foto og illustrasjon: Carpathian Foundation)