Historisk arkiv

Tre ministre med brev til kommunene om mobil- og bredbåndsutbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Tilgang til bredbånd med høy kapasitet og økt mobildekning er viktige mål for regjeringen. Derfor har fornyingsministeren, kommunalministeren og samferdselsministeren sendt et felles brev til alle landets kommuner, hvor de ber kommunene være gode tilretteleggere. Ministrene kommer med klare oppfordringer.

Tilgang til bredbånd og elektronisk kommunikasjon med høy kapasitet er et av regjeringens sentrale mål i regjeringserklæringen. Derfor har fornyingsministeren, kommunalministeren og samferdselsministeren sendt et felles brev til alle landets kommuner, hvor de ber kommunene være gode tilretteleggere. Ministrene kommer med klare anbefalinger.

Brevet ble sendt til ordførere og rådmenn i kommuner og fylkeskommuner 27.09.2010:
Tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon