Historisk arkiv

Undrum ny ekspedisjonssjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Steinar Undrum er utnevnt til ekspedisjonssjef i Konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Steinar Undrum er utnevnt til ekspedisjonssjef i Konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet. Undrum kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i samme avdeling og har tidligere blant annet vært avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet der han også var konkurransedirektørens stedfortreder.

Undrum, som er siviløkonom fra NHH i Bergen, er leder av EFTAs arbeidsgruppe for statsstøtte og den samme organisasjonens arbeidsgruppe for konkurranse.

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken og består av seksjon for etatsstyring og konkurranseøkonomi, seksjon for offentlig støtte og konkurranserett og seksjon for offentlig anskaffelser.