Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsråd Aasrud utfordrer forvaltningen til å tenke nytt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Få kommuner og statsetater legger til rette for at innbyggerne kan melde inn feil og mangler, i følge en ny rapport. – Ny teknologi kan gjøre det lettere for innbyggerne å melde fra til forvaltningen. Disse mulighetene bør testes ut, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Stedsbasert innrapportering er tjenester som gir innbyggerne mulighet til å gi forvaltningen informasjon om et bestemt geografisk sted. Dagens smarttelefoner og nettbrett rommer både GPS, kamera og tilgang til Internett. Dette gjør det enklere å tilby stedsbaserte tjenester. Med tilrettelagte webløsninger og apper kan oppgaver som tradisjonelt utføres av offentlige virksomheter, gjøres med hjelp av innbyggerne.

- Her er vi i starten av en spennende utvikling. Alt fra hull i veier, feilskilting, ødelagt belysning til funn av sjeldne dyre- og plantearter kan med noen få tastetrykk meldes inn til rette myndighet. Med ny teknologi og med innbyggerne på lag kan offentlige oppgaver løses bedre. Innbyggerne kan melde fra om langt mer enn man kunne før. Det blir enklere og raskere å melde fra. Meldingene blir mer presise, og de kan saksbehandles raskere, sier Aasrud. 

Langt under halvparten av landets kommuner og kun enkelte statsetater tilbyr stedsbaserte tjenester, viser kartleggingen. I følge rapporten skyldes dette blant annet manglende initiativ og holdninger i offentlig sektor. Flere virksomheter nøler fordi de er usikre på om kvaliteten på dataene er god og om publikumsobservasjoner er troverdige. En annen oppfatning er at det er teknisk komplisert å åpne databaser for publikumsskapte data.

Myndighetene kan legge til rette for at innbyggerne kan rapportere ved å gjøre offentlig informasjon lettere tilgjengelig og synliggjøre beste praksis. Det er også viktig å avklare juridiske forhold og fremme langsiktig standardiseringsarbeid.

Rapporten Stedsbasert innrapportering til det offentlige - en kartlegging av omfanget av stedsbasert innrapportering fra publikum til det offentlige er gjennomført av Lanestedt Consulting. Oppdragsgiver er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Les rapporten:
Stedsbasert innrapportering til det offentlige - en kartlegging av omfanget av stedsbasert innrapportering fra publikum til det offentlige 

Eksempler på innrapporteringsløsninger:


Til toppen