Lønnsoppgjøret 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Forhandlingsstaben (FST) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet: 22 24 48 01.