Historisk arkiv

Historisk arkiv

Riksmeklerens møtebok

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Riksmeklerens møtebok med ny hovedtariffavtale i staten.

Riksmeklerens møtebok med ny hovedtariffavtale i staten - Del 1 (PDF)

Riksmeklerens møtebok med ny hovedtariffavtale i staten - Del 2 (PDF)