Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Killingen-forlik kan gi flere badeplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Badestranden Bygdøy Sjøbad, som Fornyings- og administrasjonsdepartementet har bygget opp, har vært en enestående publikumssuksess. Nå er også konflikten stranden skapte mellom Staten og grunneierne på naboøya Killingen løst.

I et rettsforlik i midten av juni, ble det blant annet enighet om at Staten skal bekoste en gangbro ut til Killingen, mens øyas grunneiere aksepterer at almenheten får tilgang til øya innenfor visse klokkeslett. Dette skal skje fra det tidspunkt en ny midlertidig bro er klar, forhåpentlig før badesesongen neste år. En permanent bro vil bli anlagt noe senere.

-Jeg er svært glad for at vi har lykkes med å komme fram til en løsning som både gir almenheten rimelige rettigheter og er akseptabel for grunneierne, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. 

For øvrig innebærer forliket at all marinavirksomhet i sundet mellom sjøbadet og Killingen flyttes over til Killingensiden. Dette fører til at enda mer av strandarealene på Bygdøysiden åpnes opp. Det vil også gjøre det enklere å opprette en eventuell badeferge fra Rådhusbrygga til Bygdøy Sjøbad.

Det er intet i avtalen som tilsier at antall båtplasser må reduseres.

Rettsbok: Rettigheter og plikter på Bygdøy (PDF)

Bilde: Yrende badeliv på Bygdøy sjøbad sommeren 2009. Sjøbadet har blitt omfattende rustet opp og ble gjenåpnet i 2008. (Foto: Lindaas, FAD)
Bilde: Yrende badeliv på Bygdøy sjøbad sommeren 2009. Sjøbadet har blitt omfattende rustet opp og ble gjenåpnet i 2008. (Foto: Lindaas, FAD)

Bilde: Og yrende badeliv på Bygdøy Sjøbad i 1933.  Sjøbadet var et tradisjonsrikt bad anlagt allerede i 1880. (Foto: Wilse/Oslo Bymuseum)
Bilde: Og yrende badeliv på Bygdøy Sjøbad i 1933.  Sjøbadet var et tradisjonsrikt bad anlagt allerede i 1880. (Foto: Wilse/Oslo Bymuseum)

Bilde: All marinavirksomhet i sundet mellom sjøbadet og Killingen (som skimtes i bakgrunnen) flyttes over til Killingensiden. (Foto: Lindaas, FAD)
Bilde: All marinavirksomhet i sundet mellom sjøbadet og Killingen (som skimtes i bakgrunnen) flyttes over til Killingensiden. (Foto: Lindaas, FAD)

Til toppen